Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 7 maart 2021, 4e lijdenszondag, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. W.J. Westland

Organist: Dhr. G. Kazen

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt groep    B1    van harte uitgenodigd.

Klik HIER voor de luistervragen.

Thema: ‘De vlucht naar Egypte’        

1. Vijandschap van Herodes  

2. Vervulling van een profetie

 • Voorzang: Psalm 27: 3 en 7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 2: 1
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Gezang 1 / 10 geboden des Heeren vers 1 en 2
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Hosea 11 en Mattheüs 2 vers 13 t/m 23
 • Zingen: Psalm 105: 14, 20 en 24
 • Verkondiging n.a.v. Mattheüs 2 vers 13 t/m 15
 • Zingen: Psalm 89: 7 en 8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 72: 2 en 11
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Organist: dhr.  P. Meerkerk

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt groep    B2    van harte uitgenodigd.

Een hand-out met toegevoegd de luistervragen vindt u HIER.

Thema: “De sleutels van het hemelrijk”

 • Voorzang: Psalm 103: 6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 103: 1
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 32: 1
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Matt. 16: 13 t/m 20 /   18: 15 t/m 20   /   Joh. 20: 21 t/m 23   /   H.C. Zondag 31
 • Zingen: Psalm 32: 3
 • Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus Zondag 31
 • Zingen: Psalm 32: 4
 • Dankgebed
 • Zingen Psalm 32: 5 en 6
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming