Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 4 december 2022, 2e Adventszondag uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

Organist: Dhr. P. Muilwijk

Wijkgemeente 1 Oost, viering Heilig Avondmaal

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

 • Voorzang: Psalm 98: 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 43: 3
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 65: 1
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Lukas 1 vers 5 t/m 17
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 132: 6 en 10
 • Verkondiging n.a.v. Lukas 1 vers 10
 • Zingen: Psalm 118: 10
 • Zingen: Psalm 84: 2 en 4
 • Bediening Heilig Avondmaal
 • Tafelpsalm Lofzang van Maria: 1, 3, 6 en 7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 116: 10 en 11
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. T.C. de Leeuw, ’s Grevelduin-Capelle

Organist: Dhr. J.W. Arkeraats

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

 • Voorzang: Psalm 91: 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Lofzang van Zacharias vers 4 en 5
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 68: 10
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Samuel 2 vers 1 t/m 8 en Lukas 1 vers 46 t/m 56
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: 42: 1 en 5
 • Verkondiging n.a.v.
 • Zingen: Lofzang van Maria vers 1, 3 en 6
 • Dankgebed
 • Zingen Psalm 72: 6 en 11
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming