Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 16 januari 2022, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. C.H. Bijl, Papendrecht

Organist: Dhr. P. Muilwijk

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt groep 1B  van harte uitgenodigd.

Klik HIER voor de luistervragen.

 • Voorzang: Psalm 134: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 20: 1 en 3
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 51: 7
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 27      en      Efeze 3
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 72: 7 en 8
 • Verkondiging uit Efeze 3 vers 18 en 19
 • Zingen: Psalm 27: 3 en 7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Gebed des Heeren vers 3
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. W.J. Westland

Organist: Dhr. J.W. Arkeraats

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt groep 2B van harte uitgenodigd.

Klik HIER voor de luistervragen.

Thema: Wat leert de Heere Jezus ons over het onderhouden van de Wet?

 • Voorzang: Lofzang van Simeon vers 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 17: 3 en 8
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 56: 5
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheus 5 vers 17 t/m 48
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 40: 3, 4 en 5
 • Verkondiging n.a.v. Mattheus 5 vers 20
 • Zingen: Psalm 119: 3 en 18
 • Dankgebed
 • Zingen Psalm 100: 1
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming