Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 25 februari 2024, 3e lijdenszondag, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. G.F. Willemsen, Veenendaal

Wijkgemeente 1 Oost, voorbereiding Heilig Avondmaal

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

 • Voorzang: Psalm 9: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 40: 3
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 40: 4
 • Eerste deel formulier bediening Heilig Avondmaal
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheus 26 vers 57 t/m 68 &  Hebreeën 10 vers 1 t/m 7
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 110: 1 en 4
 • Verkondiging n.a.v. Hebreeën 10 vers 4
 • Zingen: Psalm 51: 8 en 9
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 116: 10
 • Zegen

——————————————————————————————————————————

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. L. Hak, IJzendoorn

Wijkgemeente 1 Oost 

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

 Klik HIER voor de meer uitgebreide liturgie bij deze dienst.

 Thema:  ‘Uit het stervende graan komt heerlijke vrucht’.

 Voorzang: Psalm 89: 7

 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 118: 8
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 22: 6
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 12 vers 20 t/m 36
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: 49: 1 en 6
 • Verkondiging n.a.v. Johannes 12 vers 23 en 24
 • Zingen: Psalm 126: 3
 • Dankgebed
 • Zingen Avondzang (gezang 12) vers 4, 6 en 7
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming