Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 26 maart 2023, 6e lijdenszondag uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. A. Langeweg, Haaften (beroepen predikant)

Organist: Dhr. P. Muilwijk

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

 • Voorzang: Psalm 31: 11
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 90: 1
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 103: 5
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Johannes 18 vers 28 t/m Johannes 19 vers 17
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 90: 7 en 9
 • Verkondiging uit: Johannes 19 vers 5
 • Zingen: Psalm 116: 1, 2, 4 en 5
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 8: 4 en 9
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. A. Stijf, Ede

Organist: Dhr. J.W. Arkeraats

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

Thema: ‘Een steenworp verder………….’

 • Voorzang: Psalm 22: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 77: 1 en 3
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 77: 4 en 6
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Mattheus 26 vers 36 t/m 46
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 130: 1 en 3
 • Verkondiging n.a.v. Mattheus 26 vers 36
 • Zingen: Psalm 22: 6 en 7
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 86: 1 en 3
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming