Live uitzending Nieuwe Kerk

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei en zondag 16 mei 2021, uitzending & liturgie

Orde van dienst Hemelvaartsdag 13 mei

09.30 uur

Voorganger: Ds. W.J. Westland

Organist: Dhr. G. Kazen

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt groep    B1    van harte uitgenodigd.

Klik HIER voor de luistervragen.

Thema: ‘Een laatste foto van Maria’       1. Wanneer komt zij in beeld?      2. Wat krijgen we te zien?

 • Voorzang: Psalm 39: 3 en 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 68: 9
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 25: 1 en 7
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 1 vers 1 t/m 14
 • Zingen: Psalm 89: 7 en 8
 • Verkondiging n.a.v. Handelingen 1 vers 14
 • Zingen: Psalm 119: 3 en 32
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 47: 3
 • Zegen

Orde van dienst zondag 16 mei

09.30 uur

Voorganger: Ds. J. Belder, Harskamp

Organist: Dhr. 

Wijkgemeente 1 Oost

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Organist: dhr. 

Wijkgemeente 1 Oost

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming