Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 24 mei, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09:30 uur

Predikant: Ds. W. Meijer, Tholen

Organist: Dhr. G. Kazen

Wijkgemeente 1 Oost

Klik HIER voor de luistervragen voor de kinderen

 • Voorzang: Psalm 136: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 24: 4 en 5
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 2: 6
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 1 vers 6 t/m 12 & Openbaring 19 vers 11 t/m 21
 • Zingen: Psalm 110: 1, 2 en 7
 • Verkondiging over het tekstgedeelte:
  • Handelingen 1 vers 11 & Openbaring 19 vers 11
 • Zingen: Psalm 96: 9
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 98: 4
 • Zegen

Orde van dienst

18:00 uur

Predikant: Ds. W.J. Westland

Organist: Dhr. P. Meerkerk

Wijkgemeente 1 Oost

Klik HIER voor de hand-out over zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus

 • Voorzang: Psalm 119: 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 89: 19 en 7
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 146: 3
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13 t/m 18
 • Zingen: Psalm 73: 12 en 14
 • Verkondiging n.a.v. zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus
  1. Wat betekent ‘leven na de dood’ aan het einde van mijn aardse leven?
  2. Wat betekent ‘leven na de dood’ als de Heere Jezus terugkomt?
 • Zingen: Psalm 17: 8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Psalm 68: 2 en 10
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of via de QR-code, let dan wel op, kies voor WEBSITE en niet de app, anders krijgt u een foutmelding.

Scan de QR-code om de collecte via IDeal te betalen

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming