Live uitzending Nieuwe Kerk

Zondag 14 juli 2024, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: proponent. A van Kralingen, Ridderkerk

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

Er zijn geen luistervragen bij deze dienst.

Thema:

 • Voorzang: Psalm 87: 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 25: 1
 • Lezing van de Wet des Heeren
 • Zingen: Psalm 25: 3
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Handelingen 13 vers 1 t/m 12
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 139: 1 en 14
 • Verkondiging n.a.v. Handelingen 13 vers 1 t/m 12
 • Zingen: Psalm 25: 4 en 7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 52: 7
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: dominee. E. de Mots, Ridderkerk

Wijkgemeente 1 Oost

Bij deze dienst wordt de gehele gemeente van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de hand-out bij deze dienst

Thema: De Schepping van de wereld en met name de engelen.

 • Voorzang: Psalm 99: 8
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 145: 1 en 4
 • Lezing van de Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 148: 1
 • Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Psalm 148 en Hebreeën 1 vers 13 en 14
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Psalm 8: 1, 3, 7 en 8
 • Verkondiging n.a.v. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 12
 • Zingen: Psalm 91: 5
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 103: 10 en 11
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming