Live uitzending Oude Kerk

Zondag 24 mei, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09:30 uur

Predikant: Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Wijkgemeente 2 Noord

HIER vindt u het blad voor de kinderen – print het tevoren uit zodat ze er tijdens de dienst mee aan de slag kunnen!

HIER vindt u de orde van dienst inclusief alle liedteksten

Korte versie:

Voor de dienst worden enkele liederen ten gehore gebracht

Orde van dienst

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Afkondigingen
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 122 vers 1, 2 en 3
 • Wet
 • Op Toonhoogte 551
 • Gebed
 • Schriftlezing 2 Petrus 1: 1-11
 • Kindermoment met kinderlied Op Toonhoogte 479
 • De gemeente ziet thuis de collectedoelen en kan geld overmaken
 • Psalm 92 vers 2, 7 en 8
 • Verkondiging over 2 Petrus 1: 5-7
 • Psalm 133 vers 1, 2 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Op Toonhoogte 168
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Predikant: Ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

Wijkgemeente 3 Zuid

Liturgie avonddienst:

 • Ps. 119: 3
 • Ps. 68:1 en 17
 • Ps. 110:1
 • 1 Kor. 15:20-28, 50-58
 • Ps. 72:2 en 10
 • Verkondiging: 1 Kor. 15:25-28
 • Ps. 89:7 en 8
 • Ps. 97:1

 

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of via de QR-code, let dan wel op, kies voor WEBSITE en niet de app, anders krijgt u een foutmelding.

Scan de QR-code om de collecte via IDeal te betalen

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming