Live uitzending Oude Kerk

Zondag 25 juli 2021 uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Wijkgemeente 2 Noord

De korte versie van de liturgie staat hieronder.

De uitgebreide uitwerking, inclusief de liedteksten, downloadt u HIER.

Lied voor de dienst

 • Op Toonhoogte 234

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 81 vers 11 en 12
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 57 vers 2, 5 en 7
 • Gods gebod
 • Zingen Op Toonhoogte 141
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing Exodus 2 : 11-21
 • Kindermoment
 • Zingen Op Toonhoogte 531
 • Dienst der offeranden (collectemoment)
 • Zingen Psalm 25 vers 1, 2 en 4
 • Verkondiging: Mozes, een geboren leider?
 • Zingen Op Toonhoogte 275
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Psalm 23 vers 1 en 2
 • Zegen

Lied na de dienst

 • Op Toonhoogte 199

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Prop. A.L. Kornaat, Klundert

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 22 vers 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 2 vers 6 en 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 71 vers 10
 • Schriftlezing: Jeremia 17 vers 1- 10 en Mattheus 7 vers 24 -28
 • Inzameling van de gaven
 • Psalm 125 vers 1,2 en 4
 • Verkondiging; thema voor de dienst: Vertrouwen of wantrouwen, hoe is uw relatie met God?
 • Psalm 37 vers 1 2 en 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 146 vers 3 en 8
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming