Live uitzending Oude Kerk

Zondag 18 oktober, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09:30 uur

Predikant: Prof. Dr. H. van den Belt, Woudenberg

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Voorzang Ps. 75: 1
 • Votum en groet
 • Ps. 66 : 4
 • Gods gebod
 • Ps. 40 : 8
 • Schriftlezing: Psalm 31
 • Tekst: Psalm 31 : 10 – 11
 • Ps. 31 : 1, 7
 • Verkondiging
 • Ps. 121 : 2
 • Dankgebed en voorbeden
 • Ps. 31 : 15
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Predikant: Ds. M.J. van Oordt, Delft

Wijkgemeente 2 Noord

De liturgie, inclusief de teksten van de liederen (ook die voor en na de dienst worden gezongen) vindt u HIER.

Hieronder de verkorte versie (zonder de teksten).

Liederen die worden gespeeld/gezongen voor de dienst:

 • 10.000 reasons / What a beautiful name
 • Armen van oneindig

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Afkondigingen door ouderling
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 103 vers 6 en 9
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Op Toonhoogte 268
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing Jeremia 29 : 4 – 13
 • Zingen Psalm 98 vers 2 en 4
 • Collectemoment onder naspel; mogelijkheden om bij te dragen worden via internet getoond, en staan ook op de website
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 213
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Psalm 107 vers 16 en 22
 • Zegen

 Lied dat wordt gespeeld/gezongen bij het verlaten van de dienst:

 • Hoop in leven en in dood
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. 

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming