Live uitzending Oude Kerk

Zondag 21 juli 2024, uitzending & liturgie

Orde van dienst

9:30 uur

Voorganger: Ds. P van de Voorde

Wijkgemeente 3 Zuid

Orde van dienst

18:00 uur

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Wijkgemeente 2 Noord

Klik hier voor de download

korte versie

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Op Toonhoogte 347 vers 1 en 4
 • Stil gebed
 • Stem en groeten
 • Zingen: Psalm 146 vers 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Op toonhoogte 238
 • Gebed
 • Schriftlezing: Matt 6 vers 27-34 en Fil 4 vers 4-9
 • Verzameling
 • Zingen: Psalm 31 vers 5 en 12
 • Woord prediking
 • Zingen: Op Toonhoogte 234
 • Dankgebed en voorbede
 • Psalm 33 vers 11
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming