Live uitzending Oude Kerk

Zondag 21 april 2024, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Wijkgemeente 2 Noord, belijdenisdienst

De volledige liturgie inclusief alle liedteksten en de Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst:

 • Zang: Vul dit huis met Uw glorie
 • Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 121 vers 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 302
 • Gebed
 • Schriftlezing Johannes 20 : 24 – 31
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Op Toonhoogte 8
 • Verkondiging: Jezus verschijnt aan Thomas
 • Zingen Opwekking 798
 • Lezing formulier
 • Zingen Op Toonhoogte 167
 • Openbare belijdenis van het geloof, en doop
 • Zingen Psalm 134 vers 3
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 168
 • Zegen

Na de dienst:

 • Zang: Toekomstmedley

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 17: 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 103: 1, 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 106: 1
 • Gebed
 • Schriftlezing: Galaten 1: 1-10
 • Inzameling van de gaven
 • Psalm 19: 7
 • Woordbediening (n.a.v. vs.6-7), thema: “Leven ín de genade van Christus.”
 • Weerklank 489
 • Dankgebed
 • Weerklank 468
 • Zegen

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming