Live uitzending Oude Kerk

Zondag 16 januari 2022, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: M.C. Stehouwer, Wijngaarden

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 134: 1
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 103: 1 en 2
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 103: 6
 • Gebed
 • Schriftlezing Markus 2: 1 t/m 13
 • Zingen Weerklank 282
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 32: 1 en 6
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 100: 1, 3 en 4
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Wijkgemeente 2 Noord

De complete liturgie inclusief liedteksten downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: 100 %
 • Orgelspel, mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Glorie heeft een Naam (Sela)
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 62 vers 7 en 8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Op Toonhoogte 267 vers 1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezing Johannes 6 : 60 – 71
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Psalm 139 vers 1 en 10
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 41 vers 1, 5 en 7
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 286 vers 1, 3 en 6
 • Zegen

Na de dienst

 • Zang: Alles voor Hem (Sela)
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming