Live uitzending Oude Kerk

Zondag 24 januari 2021, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

Wijkgemeente 2 Noord

De uitgewerkte liturgie inclusief de liedteksten vindt u HIER.

Onderstaand de korte versie.

 • Inleidend orgelspel
 • Binnenkomst kerkenraad
 • Afkondigingen door ouderling
 • Voorzang Psalm 121 vers 1 en 2
 • Stil gebed van voorbereiding
 • Votum en groet
 • Zingen Lofzang van Simeon
 • Schuldbelijdenis en gebed
 • Genadeverkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 295
 • Gods goede gebod
 • Zingen Op Toonhoogte 54
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing Lukas 2 : 21 – 40
 • Zingen Psalm 100
 • Collectemoment onder het naspel (mogelijkheden om bij te dragen staan op de website)
 • Verkondiging: Vallen en/of opstaan
 • Zingen Een toekomst vol van hoop (Sela)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 170 vers 1 en 4
 • Zegen
 • Uitleidend orgelspel

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. W.J. Westland

Wijkgemeente 3 Zuid

Bij deze dienst kunt u – ook voor de kinderen bedoeld! – gebruik maken van de BIJLAGE die u bv. tevoren kunt printen.

 • Mededelingen
 • Voorzang Psalm 27:7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 104:8
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 56:5
 • Gebed
 • Schriftlezing Johannes 2:1-12; tekstgedeelte: Johannes 2:4 en 5
 • Psalm 121:1
 • Verkondiging
 • Psalm 86:6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 145:4
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming