Live uitzending Oude Kerk

Zondag 24 oktober 2021, Hervormingsdag, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. M. Dubbelman

Wijkgemeente 2 Noord, doopdienst

De uitgewerkte liturgie voor deze dienst, waarin 5 kinderen van de gemeente worden gedoopt, downloadt u HIER 

(inclusief alle liedteksten).

Korte weergave:

Liederen voor de dienst

 • Symfonie
 • Oceans

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 84 vers 6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 260
 • Lezing formulier
 • Zingen Psalm 105 vers 1 en 5 (kinderen worden binnengebracht)
 • Vragen aan de ouders
 • Bediening Heilige Doop
 • Toezingen Psalm 134 vers 3
 • De gemeente beantwoordt staande de gestelde vragen
 • Dankgebed  na de doop
 • Zingen Psalm 87 vers 4 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing Filippenzen 1 : 12 – 18
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Op Toonhoogte 63
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 381
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Psalm 133 vers 1 en 3
 • Zegen

Lied na de dienst

 • Gods zegen voor jou

Als u de ouders wilt feliciteren met de doop van hun kind kan dat schriftelijk.

Zie voor de adressen De Kerk Roept van 15 oktober jl.

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger Ds. W.J. Westland

Wijkgemeente 3 Zuid

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten
COLLECTEN

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming