Live uitzending Oude Kerk

Zondag 26 november 2023 uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. J.H. Menkveld, Giessen-Nieuwkerk

Wijkgemeente 2 Noord

De volledige liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER

Korte versie:

Voor de dienst:

 • Zang: Op Toonhoogte 321 / Opwekking 589
 • Instrumentale muziek en mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Op Toonhoogte 170 vers 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 134
 • Wetslezing
 • Zingen: Psalm 25 vers 2 en 4
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing Jesaja 8 : 11 – 13 en 1 Petrus 3 : 13 – 17
 • Kindermoment
 • Zingen: Op Toonhoogte 530
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen: Op Toonhoogte 385 / Opwekking 346
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 20 vers 3 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Gebed om zegen; Op Toonhoogte 167 / Opwekking 710 (Sela)
 • Zegen

Na de dienst:

 • Zang: Holy water (We the Kingdom)

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Eeuwigheidszondag – herdenken overleden gemeenteleden

 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 71:2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 90: 1 NB
 • Gedenken namen overleden gemeenteleden.
 • Gebed
 • Voorlezen namen
 • Stilte
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 90: 7, 8 NB
 • Gebed
 • Schriftlezing: Genesis 3; Openbaring 22
 • Psalm 71: 15, 16
 • Woordverkondiging “Troost bij de Boom des levens.”
 • Psalm  71: 17
 • Dankgebed
 • Op Toonhoogte 154
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,24 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming