Live uitzending Oude Kerk

Zondag 9 augustus, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09:30 uur

Voorganger: Prop. P. Bijl, Papendrecht

Wijkgemeente 3 Zuid

Liturgie

 • Voorzang: De tien geboden des Heeren vers 9
 • Votum en groet
 • Psalm 84 vers 1 en 2
 • Gods gebod
 • Psalm 25 vers 6
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 84 en Johannes 14:1-6
 • Psalm 84 vers 5 en 3
 • Collecte onder het naspel
 • Psalm 84 vers 4 en 6
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 97 vers 7
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Predikant: Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

Wijkgemeente 2 Noord

HIER vindt u de uitgebreide liturgie, dus inclusief de liedteksten.

Hieronder staat de korte versie.

 • Muziek
 • Binnenkomst kerkenraad
 • Afkondigingen door ouderling
 • Stil gebed
 • Votum en Groet
 • Zingen Psalm 99 vers 1 en 8
 • We belijden het geloof
 • Zingen Op Toonhoogte 334
 • Gebed om de Heilige Geest
 • Schriftlezing: Openbaring 6
 • Psalm 56 vers 5 en 6
 • Collecte tijdens naspel
 • Verkondiging met als thema: ‘Het vaalgele paard.´
 • Zingen Op Toonhoogte 347 vers 1, 2 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotlied Op Toonhoogte 393
 • Zegen

 

Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of via de QR-code, let dan wel op, kies voor WEBSITE en niet de app, anders krijgt u een foutmelding.

Scan de QR-code om de collecte via IDeal te betalen

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming