Live uitzending Oude Kerk

Zondag 4 december 2022, 2e Adventszondag uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. P. van de Voorde

Wijkgemeente 3 Zuid, viering Heilig Avondmaal

 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 42: 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 42: 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 42: 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 50
 • Inzameling van de gaven
 • Psalm 106: 3
 • Woordverkondiging “De deur van dankbaarheid”
 • Psalm 106: 26
 • Viering HA
 •           Zingen klaarmaken tafel: Psalm32: 3
 •           Bediening Heilig Avondmaa;
 • Lofzang na de bediening: Psalm 32: 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 32: 6
 • Zegen

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Broeder T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Wijkgemeente 2 Noord, dankzegging Heilig Avondmaal

De liturgie inclusief liedteksten en Schriftlezing downloadt u HIER.

Korte versie:

Voor de dienst

 • Zang: Jezus redt (Opwekking)
 • Instrumentale muziek; mededelingen op het scherm

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en afkondigingen
 • Voorzang Psalm 111 vers 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 149
 • Gebed
 • Schriftlezing 2 Petrus 3
 • Inzameling van de gaven
 • Zingen Op Toonhoogte 99
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 364
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 130 vers 3 en 4
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Maranatha (Sela)
 • Zegen

Na de dienst

 • Zang: Heer, ik wacht op U (Opwekking 840)
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding
Collecten
Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken door de volgende QR code te scannen:

U komt dan in het gedeelte “Geven” van de HGHG app, waar u in één keer uw bijdrage aan de collecten kunt doen.

(Maakt u geen gebruik van de app, dan wordt € 0,35 transactiekosten berekend.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken naar:

(Graag uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer overmaken)

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

 

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte 
en (eventueel) de bestemming