Live uitzending Oude Kerk

Zondag 18 april 2021, uitzending & liturgie

Orde van dienst

09.30 uur

Voorganger: Ds. L.W. de Haan, Genderen

Wijkgemeente 2 Noord

Doopdienst

De uitgewerkte liturgie inclusief de teksten van de liederen, ook die voor en na de dienst, vindt u HIER.

Een korte weergave staat hieronder.

Liederen voor de dienst

 • Kom tot de Vader
 • Another in the fire

Liturgie

 • Binnenkomst kerkenraad
 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 105 vers 1 en 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Op Toonhoogte 189
 • Gods gebod
 • Zingen Psalm 119 vers 67
 • Lezen doopformulier
 • Formuliergebed
 • Zingen Op Toonhoogte 358 – de dopelingen worden binnengedragen
 • Doopvragen aan de doopouders
 • Bediening Heilige Doop
 • Zingen Psalm 134 vers 3
 • Vragen aan de gemeente
 • Kort woord voor de doopouders
 • Gedoopte kinderen verlaten de kerk
 • Gebed
 • Schriftlezing Galaten 2 : 11 – 21
 • Zingen Op Toonhoogte 244 (tijdens naspel bijdragen aan de collecten)
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 199
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen Op Toonhoogte 118 vers 1 en 2
 • Zegenbede

Lied na de dienst:

 • Living hope (Nederlandse bewerking: Vaste hoop)

Orde van dienst

18.00 uur

Voorganger: Ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

Wijkgemeente 3 Zuid

 • Welkom en mededelingen
 • Voorzang Psalm 16:6
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Psalm 63:2,3
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 56:6
 • Gebed
 • Lezing: Filippenzen 3:1-4:1
 • Tekst: Filippenzen 3:14
 • Psalm 43:3,4
 • Verkondiging
 • Psalm 17:8
 • Dankgebed en voorbeden
 • Psalm 66:8
 • Zegen
Live uitzending (alleen audio)

Video verbinding

Vanwege het annuleren van reguliere kerkdiensten zullen meer gemeenteleden gebruiken maken van de aangeboden livestreams. De leverancier (kerkdienstgemist.nl) doet er alles aan om dit technisch te ondersteunen. Het kan zijn dat ondanks deze ondersteuning de streaming soms hapert, stopt of uitvalt. We adviseren u dan deze pagina te verversen (F5) en de stream opnieuw te starten.

We hopen op uw begrip hiervoor.

Collecten

Uw bijdrage voor de genoemde collectedoelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers.

Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage
direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66

o.v.v. collecte

De collecte voor de kerkrentmeesters kunt u ook direct digitaal doen met IDeal via deze link: COLLECTE

Of

Scan de QR-code

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw DIACONALE giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Of via deze link: DIACONIE

Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. 

Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag.

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of
het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20
o.v.v. collecte
en (eventueel) de bestemming